REGULAMIN

 

 

sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.hellopetsshop.com

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: 
 

Hello Pets Marta Wycech

Adres:

ul. Tymienickiego 3, 90-365 Łódź

Adres do koprespondencji i przesyłek zwrotnych:
 

HELLO PETS
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

Kontakt:

tel. 604 455 502, e-mail: hello.hellopets@gmail.com

Numery ewidencyjne firmy:

NIP: 751904439, Regon: 100508155

Numer rachunku bankowego: 37 1140 2004 0000 3402 5286 3563

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.hellopetsshop.com Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a HELLO PETS -Sklepem.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym hellopetsshop.com i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu bądź w przypadku zamówień zagranicznych złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres hello.hellopets@gmail.com
5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
Realizowanie zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W sezonie świątecznym (10-24 grudnia czas realizacji zamówień ulega wydłużeniu do max.48 h)
6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej ( bez konieczności logowania się )
7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów oraz ilości następnie dodać je do koszyka.
Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Dane do wysyłki” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
9. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę Payu.pl, firmy pośredniczącej w płatnościach sklepu pantuniestal.com.
10. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części  Płatności) i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: hello.hellopets@gmail.com
11. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

Dostawa i odbiór

1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski firmą spedycyjną DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni robocze liczone od dnia nadaniu przesyłki, Przesyłki kurierskie nadawane są codziennie do godziny 12:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego.
2. Dostawa zagraniczna realizowana jest przy pomocy usług DPD. Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 3-5 dni roboczych.
3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura)

 

Płatności

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym cła i podatki.
3. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu po uzgodnieniu  szczegółów zamówienia drogą mailową. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.

Reklamacje i zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe
2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres: HELLO PETS ul. Tymienieckiego 3,  90-365 Łódź, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru w formie pisemnej na adres mailowy hello.hellopets@gmail.com lub adres sklepu HELLO PETS ul. Tymienieckiego 3,  90-365 Łódź i odesłać towar do sklepu na adres „HELLO PETS ul. Tymienieckiego 3,  90-365 Łódź, z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym–wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).  Koszty odesłania towaru do sklepu nie podlegają zwrotowi.
Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu od 3 do maksymalnie 14 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta. 
6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez HELLO PETS, ul. Tymienieckiego 3,  90-365 Łódź w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym hellopetsshop.com i działań marketingowych HELLO PETS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

  • Facebook - Grey Circle